Upitnik o merenju zadovoljstava korisnika

Poštovani,

U želji da sve Vaše primedbe, sugestije i želje razmotrimo, molimo Vas da ovaj upitnik popunite
i vratite nam kako bismo u budućnosti unapredili naš poslovni odnos!
Osnovne informacije
Molimo Vas da ocenite navedene stavke (obeležiti najadekvatnije polje) ocenom od 1 do 5
(1-veoma loše; 2-loše; 3-zadovoljavajuće; 4-dobro; 5-odlično)
Sugestije
Koja su to tri glavna zahteva (vama najvažnija) koje tražite od svojih dobavljača ?
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec