Conex DIA GConex® DIA-G sistem za detekciju curenja gasa

Conex® DIA-G (napredni instrumenti za doziranje gasa) sigurnosni sistem prati instalacije doziranja gasa i prostorije za skladištenje.

 Karakteristike

 • Regulacija dve zasebne prostorije za skladištenje gasa ili dva različita gasa u isto vreme
 • Istovremeno prikazivanje obe merene vrednosti
 • Optimalni sigurnosni parametri senzora praćenja, releja alrma i optičkog rezervnog rada povezivanjem na spoljnu bafer bateriju
 • Vrlo kratko vreme reakcije u slučaju iznenadne promene koncentracije gasa
 • Dug servisni vek senzora i lako održavanje
 • Prepoznavanje senzora i auto-kalibracija kao i praćenje života senzora
 • Poseban interfejs senzora za jedan potenciostatički senzor. Kada koristite poseban interfejs senzora, Conex® DIA-G može da se instalira u kontrolnu prostoriju na razdaljini do 500 m od interfejsa senzora
 • Opcioni audio i vizuelni alarm
 • Jezici displeja: nemački engleski, francuski, poljski i ruski

Parametri praćenja

 • Hlor
 • Hlor dioksid
 • Ozon
 • Amonijak
 • Hlorovodonična kiselina

Aplikacije

 • Tokom prerade vode za piće regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida
 • Tokom prerade vode za bazene i kupanje regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida
 • Tokom prerade vode u industrijskim procesima regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida
 • U industriji za proizvodnju hrane i pića regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida