split case pumpeGrundfos HS horizontalna pumpa s dvodelnim kućištem je jednostepena, nesamousisna, međuležajna, centrifugalna zavojna pumpa. Aksijalno podeljena konstrukcija omogućava jednostavno skidanje gornjeg dela kućišta i pristup komponentama pumpe (ležajevima, prstenima za zaštitu od trošenja, rotoru i zaptivkama vratila) bez potrebe za intervencijama na motoru ili cevovodu.

Primena

Grundfos HS horizontalne pumpe s dvodelnim kućištem najčešće se koriste u:

  • Sistemima za klimatizaciju/grejanje
  • Javnom vodosnabdevanju
  • Gradskim sistemima za hlađenje/grejanje
  • Rashladnim sistemima
  • Gradskom vodovodu
  • Postrojenjima za hlađenje
  • Navodnjavanju.

Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi sa svim dodatnim informacijama vezano za vaše potrebe koristeći online formular desno ili neki od naših kontakt telefona. 

Link proizvođača