UPSUPS pumpe se mogu koristiti i u otvorenim i u zatvorenim sistemima.UPS pumpe su tipovi pumpi sa mokrimrotorom, tj. pumpa i motor su integrisana jedinica bez zaptivke vratila i sa samo dva zaptivača za zaptivanje. Ležajevi se podmazuju pumpanom tečnošću.

UPS pumpe služe za cirkulaciju tečnosti u sistemima za klimatizaciju i grejanje  . Pumpe sa kućištem od nerđajućeg čelika ili bronzanim kućištem pogodne su za korišćenje i u sistemima za potrošnu toplu vodu.

Primeri uobičajene primene:

 • Pumpe za grejne površine
 • Kaloriferi
 • Pumpe za rashladne jedinice.
 • Sistemi za povraćaj toplote
 • Sistemi solarnog grejanja
 • Sistemi podnog grejanja
 • Geotermalni sistemi grejanja
 • Glavne pumpe

Prednosti UPS pmpe:

 • Potršnja energije veoma mala
 • Nizak nivo buke
 • Održavanje pumpe nije potrebno
 • Kućište pumpe su od nerđajućeg čelika ili bronze, koje su otporne na koroziju