GT rezervoari su dostupni sa zapreminom od 8 do 3,000 litara i pogodni su vertikalnu instalaciju.

GT

GT-H rezervoari imaju pregradu od netoksične butil-gume koja rezervoar deli na dve komore.GT rezervoari zapremine od 24 do 80 litara pogodni su i za horizontalnu instalaciju.

U gornjoj komori se nalazi komprimovani azot. Donja komora je presvučena polipropilenom

(PP) i u njoj se nalazi voda koju je pumpa upumpala.

GT-D rezervoari imaju duplu pregradu.

GT-U rezervoari imaju zamenjivi mehur od netoksične butil-gume koji je

okružen komprimovanim azotom.

Ovaj mehur je jedina komponenta koja je u doticaju s tečnošću.

 Primena

Grundfos GT ekspanzioni rezervoari s pregradom i gumenim mehurom pogodni su kako za kućnu tako i za industrijsku primenu gde se zahteva da pritisak bude pod kontrolom.

U glavna područja primene spadaju:

 • Vodosnabdevanje domaćinstava
 • Buster sistemi
 • Ekspanzija u sistemima za grejanje i klimatizaciju
 • Sistemi za navodnjavanje
 • Industrijski sistemi.

Grundfos GT rezervoari imaju odobrenje za upotrebu s pijaćom vodom.
GT rezervoari mogu biti korišćeni s bilo kojom Grundfos pumpom.

Karakteristike i prednosti

 • Celokupan asortiman ekspanzionih rezervoara za hladnu vodu i grejanje
 • Materijali koji dolaze u doticaj s medijem su otporni na koroziju
 • Pouzdanost
 • Rezervoar s pregradom za koji održavanje nije potrebno
 • Rezervoari za degasiranje
 • Visokokvalitetne ekspanzione posude.