SQ je kompaktna, višestepena centrifugalna pumpa od 3" koja se može postaviti u rupu koja nije veća od same pumpe. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici, SQ pumpe su veoma jednostavne za instaliranje i upravljanje. One garantuju pouzdano snabdevanje vodom u svako doba.

SQ

 

Ako se SQ pumpa priključi na Grundfos CU 301 kontrolnu kutiju, biće u stanju da isporučuje vodu pod konstantnim pritiskom.Ove fleksibilne i kompaktne pumpe imaju motor sa stalnim magnetom, krajnje su efikasne i imaju mogućnost pumpanja do visine od 200 m.

 Primena

SQ/SQE pumpe su pogodne i za kontinuiran rad i za rad sa prekidima za različite primene:

Snabdevanje podzemnim vodama – privatne kuće, mali vodovodi, mali sistemi za navodnjavanje
Pretakanje tečnosti u rezervoare
Povišenje pritiska
Primene u zaštiti životne sredine – sanacija zemljišta ili uzimanje uzoraka
Garaže i benzinske pumpe.

Karakteristike i prednosti

 • Zaštita od rada na suvo
 • Visokoefikasni motor sa stalnim magnetom
 • Otpornost na habanje od plutajućih rotora
 • Zaštita od sile potiska
 • Velika brzina protoka
 • Meko pokretanje smanjuje habanje motora
 • Zaštita od prenapona i podnapona
 • Zaštita od prenapona
 • Zaštita od pregrevanja.

Dodatne funkcije za SQE

 • Varijabilne kontrole brzine motora (s priključkom na CU 301)
 • Povezivanje sa CU 301 za dvosmernu komunikaciju.