Control MPC

  Control MPCGrundfos Control MPC je kontrolni ormarić s regulatorom CU 351 koji vam omogućava da nadzirete i kontrolišete najviše šest identičnih, paralelno povezanih pumpi. Isporučuje se sa svim neophodnim delovima za početak rada i sadrži softver koji je prilagođen vašoj primeni. Control MPC će momentalno smanjiti potrošnju energije, a samim tim i troškove napajanja. Zahvaljujući serveru podešenom za datu primenu, imaćete potpunu kontrolu nad pumpama u vašem sistemu. Opcije kao što su automatska kontrola kaskada obezbeđuje najveću moguću energetsku efikasnost sistema.

  Control MPC je jedini ovakav sistem na tržištu i on tačno zna koje pumpe i koliko njih treba da kontroliše, i podesiće rad i smanjiti potrošnju energije na osnovu podataka koje je dostavio korisnik.

   Uz Control MPC više ne postoje granice u komunikaciji. Možete da izaberete iz široke ponude jezika i Control MPC podržava komunikaciju sa opremom za nadzor ili drugim spoljnim uređajima preko brojnih, različitih sabirnih protokola:

  • Ethernet (VNC server je standard za Control MPC)
  • PROFIBUS preko CIU modula
  • LON preko CIU modula
  • Modbus preko CIU modula
  • GSM i GPRS preko CIU modula
  • PLC preko IO 351B modula

  Control MPC je projektovan i izrađen u skladu s potpuno istim standardima kvaliteta kao i svi drugi Grundfos proizvodi. Funkcije kao što su raspoređivanje pumpi koje su u stanju mirovanja, prinudna promena pumpi i zaštita od rada na suvo doprinose povećanju pouzdanosti sistema i smanjuju periode zastoja i skupo održavanje. Sve što vam treba da biste počeli da koristite sve ove Control MPC pogodnosti jeste da sledite jednostavna uputstva za instalaciju koja će vam pomoći da željene parametre podesite ispravnim redosledom.

  Primena

  • Povećanje pritiska
  • Grejanje
  • Hlađenje
  • Klimatizacija.

  Karakteristike

  • Efikasna kaskadna kontrola
  • Uticaj na radnu tačku
  • Kontrola individualne pumpe
  • Alternativne radne tačke
  • Satni program
  • Regulacija proporcionalnog pritiska
  • Alternacija
  • Pumpe u stanju pripravnosti
  • Test uključenje pumpe
  • Pilot pumpe
  • Isključivanje pri niskom protoku
  • Funkcija postepenog povećavanja pritiska (smanjuje opasnost od vodenog udara)
  • Rad u slučaju nužde
  • Procena protoka
  • Zaštita od rada na suvo
  • Ethernet.

  ANIKON is an authorized
  GRUNDFOS distributor and
  GRUNDFOS partner for the INDUSTRY

  Grunfos - partner for the INDUSTRY
  Grunfos - authorized distributor