fire systemsNBF je konzolna pumpa napravljena za sisteme protivpožarnih prskalica. NBF je pumpa blisko spregnutog tipa, a NKF dugo spregnutog tipa.

  NKF protivpožarni sistem sastoji se od NBF ili NKF konzolne pumpe povezane sa spojnicom i pogonskim sistemom, koji se može sastojati od elektro ili dizel motora, montiranim na noseći ram.

  Tipovi sa električnom pumpom mogu biti poručeni kao COMPACT model (koji ima regulator montiran na noseći ram).

  Dizelom pogonjeni NKF. Regulator uvek sačinjava deo sistema.

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler