servis5Odabir, prodaja isporuka i ugradnja nove opreme ili nadogradnja postojeće

  servis5 Odabir, prodaja isporuka i ugradnja opreme za doziranje

  servis5Najčešća zagađenja u vodi su hemijska zagađenja kao što su: teški metali, olovo, cink, pesticidi...

  Prednosti dezinfekcije hlorom

  • Hlor se lako koristi, meri i kontroliše
  • Lak za nabavku
  • Hlor ispunjava većinu zahteva dobrog dezinfekcionog sredstva
  • Dezinfikuje vodu i uništava mikroorganizme
  • Hlor je dobar bakterocid i virucid

  Gasoviti hlor, doprema se kao tečni, najbolje rešenje za velike vodovode

   

  Firma Anikon vam pruža maksimalnu uslugu odabira, prodaje, isporuke i ugradnje. Takodje vršimo servis i kontrolu sistema za hlorisanje. Naša firma je jedna od vodećih u našoj branši na balkanu.

  servis5ANIKON pušta u rad, servisira i održava protivpožarne sisteme za komercijalne, industrijske i druge objekte. Isporuka ugradnja delova pumpi, energetike i kontrolera po FM i VdS standardu.