DIP

  DIPTrostruki merni pretvarač i regulator

  DIP (instrumenti za doziranje za bazene) prvobitno je konstruisan za bazene za plivanje, ali danas se koristi i za primene koje se odnose na preradu vode. On meri do tri parametra i može istovremeno da kontroliše dva parametra čime pruža savršenu kontrolu kvaliteta vode. DIP govori pet jezika što korisnicima koji nemaju prethodno znanje olakšava da vrše sve operacije.

   Karakteristike

  • Merne elektrode za koje održavanje nije potrebno
  • Senzor za uzorkovanje vode koji sprečava predoziranje
  • Izbor kontrolnih funkcija
  • Jezici displeja: engleski, nemački, francuski, poljski i ruski
  • Navođenje operatera preko menija
  • Brza kalibracija
  • Monitoring i kontrolni parametri

  DIP istovremeno meri najviše tri parametra:

  • Hlor, hlor-dioksid ili ozon
  • pH
  • Redoks

  DIP istovremeno kontroliše najviše dva parametra:

  • Hlor, hlor-dioksid ili ozon
  • pH
  • Sistemi sastavljeni u fabrici

  U naše unapred sastavljene sisteme ugrađene su naše ispitane i testirane elektrode i DIP regulatori; njih treba iskombinovati kako bi odgovarali specifičnim primenama i montirati ih na ploču spremnu za brzu ugradnju. Za svaku kombinaciju moguće je izabrati odgovarajuće merne ćelije i metode čišćenja.

  Svaki sistem ima jednu od sledećih AquaCells-a:

  • D1, otporan na pritisak, sa čišćenjem motora
  • D2 otporan na pritisak, sa hidro-mehaničkim čišćenjem
  • D3, bez pritiska, sa hidro-mehaničkim čišćenje

  Karakteristike

  • Mogućnost montaže na osnovnu ploču i provodnici spremni za povezivanje
  • Pripremljeni kompleti kablova
  • Cl2 elektroda
  • Merni raspon od 0 do 30 mg/l za Cl2 ili ClO2
  • Merna ćelija sa senzorom protoka za uzorkovanje vode obezbeđuje bezbedan rad
  • Temperaturna kompenzacija.

  Aplikacije

  Komercijalne zgrade

  • Kontrola vode u bazenima
  • Prerada vode – komercijalne zgrade

  Tretiranje vode za piće

  • Kontrola pH vrednosti za doziranje kiselina i baza, regulacija i kontrola ostataka hlora

  Prerada vode za bazene i kupanje

  • Kontrola pH vrednosti za doziranje kiselina i baza, regulacija i kontrola ostataka hlora

  Prerada vode u industrijskim procesima

  • Kontrola pH vrednosti za doziranje kiselina i baza, regulacija i kontrola hlora i hlor-dioksida
   ili ozona

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler
  © 2019. Anikon. All Rights Reserved.