OCD-162 Oxiperm Pro

  OCD 162 Oxiperm ProIdealan način da obezbedite čistu pijaću vodu jeste da kao sredstvo za dezinfekciju koristite hlor-dioksid. Hlor-dioksid je izuzetno efikasan protiv svih vrsta bacila i njegov talog se dugo zadržava u sistemu što znači da dezinfikuje čak i bez uklanjanja vode. Velika prednost hlor-dioksida u odnosu na druga sredstva za dezinfekciju je njegova efikasnost protiv biofilma.
  Sistem za proizvodnju hlor-dioksida, Oxiperm Pro OCD-162, savršeno je rešenje za borbu protiv legionele i drugih bacila u vodi za piće.
  Sistemi Oxiperm Pro OCD-162 proizvode hlor-dioksid koristeći razređene rastvore natrijum-hlorita (NaClO2, 7,5%) i hlorovodonične kiseline (HCl, 9%). Ovi sistemi imaju četiri nivoa kapaciteta koji proizvode 5, 10, 30 ili 60 g/h hlor-dioksida. Ovaj kapacitet je dovoljan za tretiranje do 150 m³ vode za piće na sat s maksimalno dozvoljenom koncentracijom od 0.4 mg/l ClO2.

   Primena

  Idealno polje primene sistema Oxiperm Pro OCD-162 je izolovana dezinfekcija instalacija za vodu za piće, kao što su:

  • Borba protiv legionele u instalacijama objekata kao što su bolnice, starački domovi, hoteli, sportski centri i škole
  • Prerada vode za piće u gradskom vodovodu
  • Prerada vode za navodnjavanje, npr. u rasadnicima
  • Procesi prerade vode u industriji hrane i pića
  • Hlađenje vode.

  Karakteristike i prednosti

  • Kompaktna konstrukcija, pogodno i za skučene prostore
  • Laka instalacija
  • Niski troškovi rada
  • Velika pouzdanost rada zahvaljujući ugrađenom sistemu za kontrolu
  • Mogućnost podešavanja za razne zadatke dezinfekcije vode
  • Robustan dizajn.

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler