Digitalno doziranje, DME

  Digitalno doziranje DMEGrundfos DME pumpe s digitalnim doziranjem kombinuju savršenu preciznost i lakoću upotrebe, obuhvataju velike količine doziranja u rasponu od 60 l/h do 940 l/h i dostupne su u nekoliko varijanti.

   

   

  Upotrebom koračnog motora/EC pogona podešava se kontrola brzine radnog hoda i čini se krajnje preciznim. Trajanje svakog potisnog hoda zavisi od postavke protoka. Vreme usisnog hoda uvek ostaje konstantno, ali može biti produženo pomoću funkcije protiv kavitacije i time prilagođeno relevantnim potrebama. Na ovaj način usis se uvek vrši sa punom zapreminom hoda. Time se postiže kontinuirano doziranje i smanjuje se pulsiranje u sistemu za doziranje, što su važni faktori za obezbeđivanje besprekornog pumpanja medija koji ne sadrže gasove i kod instalacija u kojima su potrebne duže usisne linije.

  DME pumpe imaju sve prednosti kojima se odlikuje dobro poznati manji raspon za digitalno doziranje, što precizno doziranje čini jednostavnijim nego ikad.

  Precizno i jednostavno podešavanje

  Rukovalac može lako da instalira i podesi pumpu da izbacuje precizno doziranu količinu tečnosti koja je potrebna za određenu primenu. Postavka pumpe se može direktno očitati na ekranu u ml/h ili l/h, pulsno ili grupno. Režim rada se lako prepoznaje pomoću ikona.

  Odnos između min. i maks. opsega merenja 1: 800

  Sa odnosom između min. i maks. opsega merenja deset puta boljim u odnosu na standardnu opremu, DME pumpe s digitalnim doziranjem pružaju maksimalnu fleksibilnost i preciznost.

  Odnos između min. i maks. opsega merenja usisnog hoda može se svesti na 75 %, 50 % ili 25 % maksimalne brzine čime se obezbeđuje optimalno usisavanje i izbacivanje čak i najzahtevnijih tečnosti.

  Jedinstvena tehnologija

  Jedinstvena tehnologija pogona i kontrola pomoću mikroprocesora pruža precizno doziranje tečnosti i mala pulsiranja čak i kada pumpa radi sa tečnostima koje imaju veliku viskoznost ili su degasirane. Umesto konvencionalnog podešavanja dužine hoda, kapacitet DME pumpe se reguliše automatskim podešavanjem brzine rada motora tokom ispusnog hoda, kao i pomoću fiksne brzine usisnog hoda. To obezbeđuje optimalno i jednoobrazno mešanje.

  Komunikaciona mreža

  Dostupna sa Profibus interfejsom za dostavljanje podataka o učinku i informacija o statusu radi kontrole kvaliteta, preventivnog održavanja i budućih referenci.

  Zaštita od preopterećenja

  Ugrađena zaštita od prenapona nadzire protivpritisak pumpe i štiti je od stvaranja prevelikog opterećenja.

  Prekidački izvor napajanja

  Zahvaljujući prekidačkom izvoru napajanja Grundfos DME pumpe s digitalnim doziranjem mogu se koristiti širom sveta u rasponu od 100-240 VAC – 50/60 Hz.

  Nekoliko varijanti materijala

  Glave za doziranje kod DME pumpi napravljene su od nerđajućeg čelika, PVDF-a i ekološkog, jeftinog polipropilena.

  Procesi:

  Doziranje biocida i hemikalija, maziva za podmazivanje trake konvejera, raznih vrsta kiselina, lužina, sredstava za flokulaciju i koagulaciju, katjonskih i anjonskih polimera različite viskoznosti, sredstava protiv taloženja i dezinfekcionih sredstava, CIP aplikacija

  Aplikacije

  • Industrija celuloze i papira
  • Tekstilna industrija
  • Industrija hrane i pića
  • Prerada vode u industrijskim procesima i tretiranje otpadnih voda
  • Tretiranje vode za piće

  Karakteristike i prednosti

  • Digitalno doziranje
  • Odnos 1: 800
  • Visoka preciznost – jedinstvena tehnologija
  • Doziranje medija velikog viskoziteta
  • Izdržljivost i pouzdanost

   

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler