DMH

  DMHDMH hidraulično aktivirane pumpe za doziranje sa klipnom dijafragmom od 0.15 l/h do 2 x 1500 l/h, sa rasponom pritiska od 200 do 4 bara

  Opšte

  U raspon Grundfos DMH uređaja spada niz izuzetno jakih, robusnih pumpi za aplikacije koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnost podnošenja visokog pritiska, kao što je to u inženjerstvu prerade. DMH 28x je posebno dizajniran za aplikacije velikog pritiska od 50 pa do 200 bara. Ovaj asortiman je veoma mnogostran: on pokriva širok opseg protoka i nudi glave za doziranje raznih veličina, materijale i pribor. Mušterije širom sveta uživaju dugi niz godina u besprekornom radu svojih DMH pumpi.

   Tačno doziranje - sve vreme

  DMH pumpe poseduju veoma veliku tačnost doziranja i omogućuju tačnu reproduktivnost. Za DMH25x kolebanje protoka doziranja je < ± 1.5 % u kontrolnom rasponu od 10-100 %, a linearno odstupanje je ± 2 % od vrednosti cele lestvice. Za DMH28x kolebanje protoka doziranja je < ± 1.0 % u kontrolnom rasponu od 10-100 %, a linearno odstupanje je ± 1 % od vrednosti cele lestvice.

  Glatko i niskopulsirajuće doziranje

  DMH raspon kombinuje tehnologiju sofisticiranog pogona i kinematiku prenosa da bi se obezbedilo glatko i niskopulsirajuće doziranje bez vrhova u pritisku. To znači manje stresa za sve sistemske komponente, kao što su creva i ventili, i omogućuje duže intervale servisiranja za celi sistem.

  Motori koji odgovaraju potrebama aplikacije

  Za aplikacije sa specifičnim zahtevima motora, mnogostrani DMH asortiman nudi motore visokog kvaliteta za 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (sa Varijabilnim Frekventnim Pogonom VFD (Variable Frequency Drive VFD)), kao EX klasifikovane ili ATEX-sertifikovane motore, ukoliko je neophodno.

  Savršen izbor materijala - za kućišta i pokvašene delove

  DMH modeli imaju robustno kućište od livenog aluminijuma sa epoksalnim slojem da bi se udovoljilo svim potrebama aplikacija (sivo liveno gvožđe ukoliko je neophodan API 675). Troškovi ulaganja i tekući troškovi za rezervne delove ostaju mali tokom godina: Širok izbor materijala za glave za doziranje, ventile i pribor, omogućuju tačan izbor neophodnog stepena hemijskog otpora. Svi pokvašeni delovi treba da budu otporni na hemikalije koje se koriste. Dijafragma je načinjena od potpunog PTFE materijala.

  Bezbedan i siguran rad

  Serijski integrisani sigurnosni ventil i zaštitni sistem aktivne dijafragme (AMS) čuvaju pumpu i celi sistem zaštićeno od prekomernog pritiska, ukoliko je odvodna cev blokirana. Osim toga, ventil za degazaciju na pumpi garantuje visoku funkcionalnu bezbednost pumpe, instalacije i celokupnog procesa. Zahvaljujući aluminijumskom kućištu i tehnologiji klipne dijafragme, DMH pumpe imaju veoma dugačak radni vek i dugačke intervale servisiranja.

  Potvrde i sertifikati

  Za potencijalno eksplozivna područja nudimo EX klasifikovane ili ATEX sertifikovane motore i pumpe. Za aplikacije u petrohemiji pružamo specijalne verzije naše DMH pumpe za doziranje sa API 675 sertifikatima.

  Fleksibilnost - u konfiguraciji pumpe i aplikacijama

  Da bi se udovoljilo zahtevima na raspolaganju stoji izvestan broj različitih konfiguracija proizvoda: Koncept fleksibilne kontrole za brzinu protoka: ručno ili automatsko podešavanje dužine hoda sa električnim servo-motorom. Pumpe opremljene sa dvostrukom dijafragmom sa indikatorom kvara, ili specijalnim glavama za doziranje sa električnim grejanjem. Univerzalno područje aplikacije je moguće za ovu seriju pumpi zahvaljujući potpunoj PTFE dijafragmi za doziranje. Pokvašeni delovi su na raspolaganju u kombinaciji materijala koji zapravo odgovaraju svim zadacima doziranja. Izaberite najbolju konfiguraciju za vaš specifični zadatak doziranja.

  Spremno za područja ozbiljne aplikacije

  Elektrane

  Doziranje raznih hemikalija u svim fazama u elektrani:

  • Za vodu iz bojlera, za tretiranje vode za hlađenje i procesne vode (pročišćavanje vode, hemikalije za ionske izmenjivače, dodatna obrada vode, neutralizacija oborinskih voda).
  • Doziranje amonijaka, hidrazina, fosfata u područjima velikog pritiska (voda iz bojlera).
  • Petrohemijska/naftna industrija i industrija gasa, rafinerije

  Doziranje hemikalija u procesnim područjima za proizvodnju nafte i gasa (odvojeno od bušotine, platforme):

  • Doziranje hemikalija za tretiranje vode za čišćenje i vode za obradu
  • Doziranje voska kao maziva u naftovodima
  • Doziranje inhibitora i antikorozivnih hemikalija za zaštitu naftovoda
  • Doziranje aditiva i katalizatora;
  • Mirisni tretman gasa zbog bezbednosti u slučaju curenja

  Obrada procesne vode i vode za piće

  • Surova okruženja (vrela klima, pustinja, instalacije na otvorenom)
  • Veće vrednosti protoka i pritiska

  Eksplozivne zone

  • ATEX Directiva (94/9/EC), II grupa, kategorija 2 (zone 1/21) i
  • ATEX Directiva (94/9/EC), II grupa, kategorija 3 (zone 2/22)

  Doziranje zapaljivih tečnosti

  • Doziranje alkohola ili metanola kod obrade otpadnih voda
  • Čišćenje kerozina i benzina u mehaničarskim radioniccama i aerodromima
  • Doziranje lakohola i metanola
  • Doziranje prehrambenog alkohola za dezinfekciju pakovanja za meso i hleb

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler