Conex DIA-G

  Conex DIA GConex® DIA-G sistem za detekciju curenja gasa

  Conex® DIA-G (napredni instrumenti za doziranje gasa) sigurnosni sistem prati instalacije doziranja gasa i prostorije za skladištenje.

   Karakteristike

  • Regulacija dve zasebne prostorije za skladištenje gasa ili dva različita gasa u isto vreme
  • Istovremeno prikazivanje obe merene vrednosti
  • Optimalni sigurnosni parametri senzora praćenja, releja alrma i optičkog rezervnog rada povezivanjem na spoljnu bafer bateriju
  • Vrlo kratko vreme reakcije u slučaju iznenadne promene koncentracije gasa
  • Dug servisni vek senzora i lako održavanje
  • Prepoznavanje senzora i auto-kalibracija kao i praćenje života senzora
  • Poseban interfejs senzora za jedan potenciostatički senzor. Kada koristite poseban interfejs senzora, Conex® DIA-G može da se instalira u kontrolnu prostoriju na razdaljini do 500 m od interfejsa senzora
  • Opcioni audio i vizuelni alarm
  • Jezici displeja: nemački engleski, francuski, poljski i ruski

  Parametri praćenja

  • Hlor
  • Hlor dioksid
  • Ozon
  • Amonijak
  • Hlorovodonična kiselina

  Aplikacije

  • Tokom prerade vode za piće regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida
  • Tokom prerade vode za bazene i kupanje regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida
  • Tokom prerade vode u industrijskim procesima regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida
  • U industriji za proizvodnju hrane i pića regulacija vazduha u okruženju za prihvatljive koncentracije gasa u prostorijama za skladištenje gasa ili u blizini generatora hlor-dioksida

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler