Unilift AP

  Unilift AP i Unilift AP Basic su potapajuće drenažne pumpe konstruisane i za privremenu/prenosnu instalaciju i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Ove 

  Unilift AP

  jednostepene 

  Broj u oznaci tipa, npr. AP12, ukazuje na veličinu oblih čestica koje mogu proći kroz pumpu.pumpe uglavnom su izrađene od nerđajućeg čelika. Svi tipovi su dostupni u monofaznim ili trofaznim verzijama i za napajanje od 50 ili 60 Hz.

  Sve Unilift AP i AP Basic pumpe opremljene su utikačem za priključivanje na napajanje.

   Unilift AP je jednostepena pumpa ili sa poluotvorenim rotorom (AP12) ili sa vortex rotorom (AP35 i AP50). Sve Unilift AP pumpe imaju rukavac od nerđajućeg čelika za hlađenje tokom rada. Prečistač koji se nalazi na dnu sprečava da u pumpu dospeju čestice veće od onih za koje je pumpa predviđena. Prečistač je pričvršćen za kućište pumpe. Sve Unilift AP pumpe mogu biti isporučene sa plutajućim prekidačem ili bez njega, za automatsko ili ručno upravljanje. Pumpe sa slovom ”A” u oznaci tipa imaju plutajući prekidač. Trofazne verzije imaju dodatnu kutiju s pokretačem koja je priključena na plutajući prekidač. Ispust se nalazi na vrhu pumpe i dostupan je od Rp 1 1/2 do Rp 2.

  U ispust se može ugraditi dodatni nepovratni ventil sa preklopnikom koji sprečava vraćanje tečnosti u pumpu.

  Unilift AP Basic pumpe su jednostepene pumpe (AP35B, AP50B) sa vortex rotorom. Sve Unilift AP Basic pumpe su napravljene od nerđajućeg čelika sa kompozitnom donjom pločom. Asortiman Unilift AP Basic pumpi predviđen je za potapajuću upotrebu, bilo kao slobodno stojeće pumpe na osnovnoj ploči ili kao instalirane pomoću auto-spojnice. Usis pumpe je napravljen tako da spreči da velike čestice prodru u pumpu. Osnovna ploča je pričvršćena pomoću četiri kopče koje su sakrivene ispod kompozitnog prstena na vrhu kućišta pumpe. Ovaj prsten sprečava da se prljavština zalepi za kopče. Sve Unilift AP Basic pumpe mogu biti isporučene sa plutajućim prekidačem ili bez njega, za automatsko ili ručno upravljanje. Pumpe sa slovom ”A” u oznaci tipa imaju plutajući prekidač. Ispust se nalazi na boku pumpe i on je R 2.

  Primena

  • Voda i kišnica u hortikulturi
  • Voda iz reka i jezera
  • Kišnica, drenažna voda i voda nadošla poplavom
  • Voda za punjenje/pražnjenje kontejnera, jezera, rezervoara itd.
  • Otpadne vode iz tuševa, veš-mašina i slivnika ispod nivoa odvodnih kanala
  • Voda u bazenima
  • Drenažna voda iz šančeva
  • Podzemne vode (primena spuštanjem)
  • Otpadne vode iz septičkih jama i sistema za tretiranje mulja
  • Tečnosti koje sadrže vlakna koja potiču iz lake industrije, vešernica itd.
  • Otpadne vode iz nadvožnjaka, podzemnih prolaza itd.
  • Drenažna voda iz sistema prskalica u garaži

  Karakteristike i prednosti

  Unilift AP pumpe namenjene su za trajnu ili privremenu slobodno stojeću instalaciju. Većina komponenti je napravljena od nerđajućeg čelika. Kabl je opremljen utikačem. Dostupnost automatskih i ručnih verzija. Monofazne verzije imaju ugrađeni termalni prekidač.

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler