GT

   

  GT rezervoari su dostupni sa zapreminom od 8 do 3,000 litara i pogodni su vertikalnu instalaciju.

  GT

  GT-H rezervoari imaju pregradu od netoksične butil-gume koja rezervoar deli na dve komore.GT rezervoari zapremine od 24 do 80 litara pogodni su i za horizontalnu instalaciju.

  U gornjoj komori se nalazi komprimovani azot. Donja komora je presvučena polipropilenom

  (PP) i u njoj se nalazi voda koju je pumpa upumpala.

  GT-D rezervoari imaju duplu pregradu.

  GT-U rezervoari imaju zamenjivi mehur od netoksične butil-gume koji je

  okružen komprimovanim azotom.

  Ovaj mehur je jedina komponenta koja je u doticaju s tečnošću.

   Primena

  Grundfos GT ekspanzioni rezervoari s pregradom i gumenim mehurom pogodni su kako za kućnu tako i za industrijsku primenu gde se zahteva da pritisak bude pod kontrolom.

  U glavna područja primene spadaju:

  • Vodosnabdevanje domaćinstava
  • Buster sistemi
  • Ekspanzija u sistemima za grejanje i klimatizaciju
  • Sistemi za navodnjavanje
  • Industrijski sistemi.

  Grundfos GT rezervoari imaju odobrenje za upotrebu s pijaćom vodom.
  GT rezervoari mogu biti korišćeni s bilo kojom Grundfos pumpom.

  Karakteristike i prednosti

  • Celokupan asortiman ekspanzionih rezervoara za hladnu vodu i grejanje
  • Materijali koji dolaze u doticaj s medijem su otporni na koroziju
  • Pouzdanost
  • Rezervoar s pregradom za koji održavanje nije potrebno
  • Rezervoari za degasiranje
  • Visokokvalitetne ekspanzione posude.

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler