U našoj ponudi se nalaze GRUNDFOS proizvodi - Tečni hemijski dozeri i sistemi uključuju analizatore i kontrolere za različite industrijske i komunalne namene. Kvalitet garantuje br.1 pozicija medju najboljim svetskim proizvodjačima koja se kvalitetom jasno distancirala od konkurencije.

  Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi sa svim dodatnim informacijama vezano za vaše potrebe koristeći online formular desno ili neki od naših kontakt telefona.

  OCD 162 Oxiperm ProIdealan način da obezbedite čistu pijaću vodu jeste da kao sredstvo za dezinfekciju koristite hlor-dioksid. Hlor-dioksid je izuzetno efikasan protiv svih vrsta bacila i njegov talog se dugo zadržava u sistemu što znači da dezinfikuje čak i bez uklanjanja vode. Velika prednost hlor-dioksida u odnosu na druga sredstva za dezinfekciju je njegova efikasnost protiv biofilma.
  Sistem za proizvodnju hlor-dioksida, Oxiperm Pro OCD-162, savršeno je rešenje za borbu protiv legionele i drugih bacila u vodi za piće.
  Sistemi Oxiperm Pro OCD-162 proizvode hlor-dioksid koristeći razređene rastvore natrijum-hlorita (NaClO2, 7,5%) i hlorovodonične kiseline (HCl, 9%). Ovi sistemi imaju četiri nivoa kapaciteta koji proizvode 5, 10, 30 ili 60 g/h hlor-dioksida. Ovaj kapacitet je dovoljan za tretiranje do 150 m³ vode za piće na sat s maksimalno dozvoljenom koncentracijom od 0.4 mg/l ClO2.

  Fotometar DIT L DIT MDIT fotometri

  Grundfos DIT fotometri su prenosni, ali poseduju sve prednosti koje pruža složeniji stacionarni fotometar. Jednostavno rukovanje i pouzdano i brzo fotometrijsko merenje ukupno 14 parametara tokom prerade vode. Koriste se dugoročno stabilni reagensi.

  DIT-M fotometar

  Fotometar DIT-M je najsavremeniji merni uređaj koji objedinjuje mobilnost prenosivog fotometra i karakteristike savremenog laboratorijskog fotometra. Jednostavno rukovanje i pouzdano i brzo fotometrijsko merenje ukupno 14 parametara tokom prerade vode. Koriste se dugoročno stabilni reagensi.

  DIPTrostruki merni pretvarač i regulator

  DIP (instrumenti za doziranje za bazene) prvobitno je konstruisan za bazene za plivanje, ali danas se koristi i za primene koje se odnose na preradu vode. On meri do tri parametra i može istovremeno da kontroliše dva parametra čime pruža savršenu kontrolu kvaliteta vode. DIP govori pet jezika što korisnicima koji nemaju prethodno znanje olakšava da vrše sve operacije.

  digital dosing pumpsGrundfos HS horizontalna pumpa s dvodelnim kućištem je jednostepena, nesamousisna, međuležajna, centrifugalna zavojna pumpa. Aksijalno podeljena konstrukcija omogućava jednostavno skidanje gornjeg dela kućišta i pristup komponentama pumpe (ležajevima, prstenima za zaštitu od trošenja, rotoru i zaptivkama vratila) bez potrebe za intervencijama na motoru ili cevovodu.

  ANIKON je ovlašćeni
  GRUNDFOS distributer i
  GRUNDFOS partner za industriju

  Grunfos - Autorizovani servisni partner
  Grunfos - Autorizovani servisni diler