DIPTrostruki merni pretvarač i regulator

  DIP (instrumenti za doziranje za bazene) prvobitno je konstruisan za bazene za plivanje, ali danas se koristi i za primene koje se odnose na preradu vode. On meri do tri parametra i može istovremeno da kontroliše dva parametra čime pruža savršenu kontrolu kvaliteta vode. DIP govori pet jezika što korisnicima koji nemaju prethodno znanje olakšava da vrše sve operacije.

  digital dosing pumpsGrundfos HS horizontalna pumpa s dvodelnim kućištem je jednostepena, nesamousisna, međuležajna, centrifugalna zavojna pumpa. Aksijalno podeljena konstrukcija omogućava jednostavno skidanje gornjeg dela kućišta i pristup komponentama pumpe (ležajevima, prstenima za zaštitu od trošenja, rotoru i zaptivkama vratila) bez potrebe za intervencijama na motoru ili cevovodu.

  Vaccuperm VGA i VGBSistemi za doziranje gasa Vaccuperm VGB i VGA predviđeni su za bezbedno i precizno doziranje hlora u gasovitom stanju. Ova serija je dostupna u mernim rasponima od najviše 10,000 g/h hlora.

  • Kombinovani vakuumski regulator za doziranje VGB-103
  • Vakumski regulatori VGA-111 i VGA-146 sa ventilom za dovod gasa, filterom gasa i sigurnosnim ventilom nadpritiska
  • Regulatori za doziranje VGA-113 i VGA-117 za montažu na zid imaju kompenzacioni regulator, merač i ventil za podešavanje količine gasa

  fire systemsNBF je konzolna pumpa napravljena za sisteme protivpožarnih prskalica. NBF je pumpa blisko spregnutog tipa, a NKF dugo spregnutog tipa.

  NKF protivpožarni sistem sastoji se od NBF ili NKF konzolne pumpe povezane sa spojnicom i pogonskim sistemom, koji se može sastojati od elektro ili dizel motora, montiranim na noseći ram.

  Tipovi sa električnom pumpom mogu biti poručeni kao COMPACT model (koji ima regulator montiran na noseći ram).

  Dizelom pogonjeni NKF. Regulator uvek sačinjava deo sistema.

  split case pumpeGrundfos HS horizontalna pumpa s dvodelnim kućištem je jednostepena, nesamousisna, međuležajna, centrifugalna zavojna pumpa. Aksijalno podeljena konstrukcija omogućava jednostavno skidanje gornjeg dela kućišta i pristup komponentama pumpe (ležajevima, prstenima za zaštitu od trošenja, rotoru i zaptivkama vratila) bez potrebe za intervencijama na motoru ili cevovodu.