DMXAsortiman Grundfos DMX je dokazao svoju vrednost u aplikacijama za doziranje širom sveta. Sa svojim robustnim dizajnom zasnovanim na dijafragmi i visokokvalitetnim motorima, DMX pumpe zahtevaju minimalno održavanje i predstavljaju najbolji izbor za mnoge aplikacije za doziranje. DMX asortiman je veoma mnogostran: on pokriva širok opseg protoka i nudi glave za doziranje raznih veličina, materijale i pribor.

  DMHDMH hidraulično aktivirane pumpe za doziranje sa klipnom dijafragmom od 0.15 l/h do 2 x 1500 l/h, sa rasponom pritiska od 200 do 4 bara

  Opšte

  U raspon Grundfos DMH uređaja spada niz izuzetno jakih, robusnih pumpi za aplikacije koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnost podnošenja visokog pritiska, kao što je to u inženjerstvu prerade. DMH 28x je posebno dizajniran za aplikacije velikog pritiska od 50 pa do 200 bara. Ovaj asortiman je veoma mnogostran: on pokriva širok opseg protoka i nudi glave za doziranje raznih veličina, materijale i pribor. Mušterije širom sveta uživaju dugi niz godina u besprekornom radu svojih DMH pumpi.

  Digitalno doziranje DMEGrundfos DME pumpe s digitalnim doziranjem kombinuju savršenu preciznost i lakoću upotrebe, obuhvataju velike količine doziranja u rasponu od 60 l/h do 940 l/h i dostupne su u nekoliko varijanti.

  OCD 162 Oxiperm ProIdealan način da obezbedite čistu pijaću vodu jeste da kao sredstvo za dezinfekciju koristite hlor-dioksid. Hlor-dioksid je izuzetno efikasan protiv svih vrsta bacila i njegov talog se dugo zadržava u sistemu što znači da dezinfikuje čak i bez uklanjanja vode. Velika prednost hlor-dioksida u odnosu na druga sredstva za dezinfekciju je njegova efikasnost protiv biofilma.
  Sistem za proizvodnju hlor-dioksida, Oxiperm Pro OCD-162, savršeno je rešenje za borbu protiv legionele i drugih bacila u vodi za piće.
  Sistemi Oxiperm Pro OCD-162 proizvode hlor-dioksid koristeći razređene rastvore natrijum-hlorita (NaClO2, 7,5%) i hlorovodonične kiseline (HCl, 9%). Ovi sistemi imaju četiri nivoa kapaciteta koji proizvode 5, 10, 30 ili 60 g/h hlor-dioksida. Ovaj kapacitet je dovoljan za tretiranje do 150 m³ vode za piće na sat s maksimalno dozvoljenom koncentracijom od 0.4 mg/l ClO2.

  Fotometar DIT L DIT MDIT fotometri

  Grundfos DIT fotometri su prenosni, ali poseduju sve prednosti koje pruža složeniji stacionarni fotometar. Jednostavno rukovanje i pouzdano i brzo fotometrijsko merenje ukupno 14 parametara tokom prerade vode. Koriste se dugoročno stabilni reagensi.

  DIT-M fotometar

  Fotometar DIT-M je najsavremeniji merni uređaj koji objedinjuje mobilnost prenosivog fotometra i karakteristike savremenog laboratorijskog fotometra. Jednostavno rukovanje i pouzdano i brzo fotometrijsko merenje ukupno 14 parametara tokom prerade vode. Koriste se dugoročno stabilni reagensi.